Social Media

Fire nye partnerskaber styrker fattige børns muligheder for uddannelse

Med nye uddannelsespartnerskaber i Afrika, Asien og Latinamerika investerer Hempel Fonden 68,5 millioner kroner i en strategisk ambition om at give alle børn mulighed for at lære på den mest effektive og bæredygtige måde.

Fondens uddannelsesprojekter har foreløbigt berørt ca. 100.000 børn. Vi har opbygget værdifuld erfaring i, hvordan man kan hjælpe nogle af klodens mest udsatte børn til grundlæggende skolefærdigheder. De fire partnerskaber bygger videre på fondens erfaringer og understreger, at uddannelse er et strategisk fokusområde, som styrkes i de kommende år.

Partnerskaberne vil hjælpe børn med at komme i skole og få en kvalitetsuddannelse, samtidig med, at vi bliver markant klogere på, hvordan man opnår størst mulig impact.

Dermed udvikler vi Fondens fokus på at nedbryde barrierer, der afholder børn - og særligt piger - i udsatte områder fra at få en grundskoleuddannelse, der kan danne grundlag for en lysere fremtid. 

Partnerskaberne inkluderer nye projekter med Red Barnet i Bangladesh, Oxfam IBIS i Bolivia og Guatemala, UNICEF i Rwanda og Sydafrika samt en styrkelse af eksisterende projekter med SOS Børnebyerne i Etiopien, Somaliland og Tanzania. Alle fire organisationer er nuværende og værdsatte samarbejdspartnere for Hempel Fonden, og vi ser frem til at styrke vores fælles engagement i at give udsatte børn mulighed for at få en grundskoleuddannelse i høj kvalitet.

Med de nye partnerskaber vil Fonden ikke blot tredoble sit årlige bidrag til den internationale uddannelsesdagsorden. De understreger også, at vi i fonden har dedikeret os til at arbejde med samskabelse for at opnå mere langsigtet effekt. Særligt på tre områder vil vi løfte vores indsats: 

Nye løsninger

Vi vil stræbe efter at skabe nye og mere effektive løsninger, der kan skaleres og kopieres både inden for - og uden for projekternes geografiske kontekst. 

Evaluering og kvalitetssikring

På tværs af alle projekter vil vi have skarpt fokus på impact og systematisk evaluere resultaterne for bedre at forstå, hvad der virker og hvad der ikke virker i de projekter, vi støtter. 

Kommunikation 

Vi vil dele vores erfaringer for at skabe værdi for andre aktører på uddannelsesområdet og for at motivere og inspirere til at nedbryde barrierer for, at børn kan opnå deres ret til uddannelse.

 

Vores nye partnerskaber