Social Media

Historien om Hempel

Historien om Hempel Fonden er i høj grad historien om grundlæggeren af hele Hempelkoncernen, J.C. Hempel.

Entreprenøren: Hvordan startede det

Jørgen Christian (J.C.) Hempel var 21 år og Danmarks yngste grosserer, da han i 1915 etablerer J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik – en yderst beskeden malingsproduktion, som senere blev til den verdensomspændende Hempelkoncern. I en krigstid med mangel på alt lykkedes det alligevel J.C. Hempel at skaffe råvarer til at opbygge en regulær virksomhed og åbne en fabrik på Strandlodsvej i 1917.

Forretningsmanden: Hvordan det voksede sig til en global virksomhed

Hempel var en fremsynet mand, og samme år som hans første fabrik blev bygget i København (1917) fik Hempel sin første udenlandske agent i Spanien. Året efter blev der produceret Hempel-maling i Sverige, og produktion i Norge fulgte kort efter. Med en sikker forretningssans og strategiske samarbejder med blandt andre A.P. Møller får J.C. Hempel hurtigt opbygget Hempel til en global virksomhed. Da 2. verdenskrig brød ud og satte verdens industri i undtagelsestilstand, blev Hempel’s Skibsfarver produceret på syv fabrikker, markedsført af 27 agenter og lagerført i 22 havne rundt om i verden. Efter krigen fortsatte udvidelsen med uformindsket styrke til i dag, hvor 6.000 medarbejdere i 80 lande hver dag arbejder for at gøre Hempel til en bedre virksomhed.

Den socialt engagerede: At give tilbage til samfundet

Det var ikke kun vækst og virksomhed, der optog J.C. Hempel. Længe før det var almen praksis, indførte han personalegoder som gratis mælk og alkoholfrie drikke på arbejdspladsen. Han erhvervede feriehuse til medarbejderbrug, oprettede idrætsforeninger og gav tilskud til medarbejdernes videreuddannelse. Den stærke kultur understøtter, at medarbejderne den dag i dag stadig er i fokus.

Endvidere besluttede han, at alt overskuddet fra virksomheden, når det kapitale beredskab er sikret, skulle gives tilbage til samfundet til sociale, humanitære, videnskabelige, kulturelle, kunstneriske eller andre almennyttige formål.

Kærligheden til virksomheden: Hvorfor han forærede den væk

I 1948 træffer J.C. Hempel en fremsynet beslutning. For at sikre et stabilt ejerskab og en sund fremtid for Hempel og tilhørende selskaber overfører grundlæggeren alle aktierne til den nystiftede J.C. Hempel’s Legatfond (senere Hempel Fonden). Formålet var at sikre ejerskabet for fremtiden ved at have en stabil og langsigtet ejer i kraft af en fond. Samtidig skal Fonden altid have et kapitalberedskab til rådighed for virksomheden.

I dag er Hempel Fonden stadig eneaktionær i Hempelkoncernen og uddeler hvert år donationer.