Social Media

Persondatapolitik

Senest opdateret 13. august 2020

Hos Hempel Fonden (”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med håndtering af din ansøgning om en donation fra Hempel Fonden, og fastlægger retningslinjer for Hempel Fondens måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Hempel Fonden.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Hempel Fonden
Amaliegade 8, 1256 København K
CVR-nr.: 21518018
E-mail: hempel.foundation@hempel.com
Telefonnummer: +45 3312 3842

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Din stilling
 • Din adresse
 • Dine kontooplysninger
 • Din arbejdsplads
 • Kommunikation med dig
 • Oplysninger om andre fonde, du har søgt
 • Oplysninger om tidligere modtaget støtte fra Hempel Fonden
 • Ansøgningsdato
 • Oplysninger om resultatet af vores vurdering af din ansøgning om støtte
 • Andre oplysninger, du giver os i forbindelse med din ansøgning om støtte
 • Årsregnskab

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du søger om støtte fra Hempel Fonden
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

Du må alene afgive personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Følsomme personoplysninger og CPR-numre må som det klare udgangspunkt ikke afgives i forbindelse med ansøgningen.

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • For at kunne administrere ansøgninger om støtte
 • For at kommunikere med dig
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning, fx skattelovgivningen, fondslovgivningen og bogføringsloven
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Undersøgelser og statistik
 • Udbetaling af støtte

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Legitim interesse i at kunne administrere og vurdere indkomne ansøgninger om støtte (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udbetale støtte til ansøgere der tildeles støtte (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne foretage undersøgelser og udarbejde statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Indgåelse af kontrakt i relation til anvendelse af informationsmateriel, der kan indeholde personoplysninger (fx i form af tekster, fotografier, videoer og lyd m.v.) på Hempel Fondens hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, fx i henhold til skattelovgivningen og bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

5. Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål kan vi give it-leverandører og mailudbydere adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Hempel Fonden leverer relevante ydelser. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er etableret i lande uden for EU/EØS.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

For ansøgere, der har opnået støtte fra Hempel Fonden, opbevarer Hempel Fonden som udgangspunkt ansøgernes personoplysninger i op til 5 år fra tidspunktet for udbetalingen.

Hvis der ikke opnås tilsagn om støtte, slettes personoplysninger senest 1 år efter Hempel Fondens modtagelse af ansøgningen.

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

7. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder fondslovgivningen og bogføringsloven.
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

9. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Hempel Fonden
Adresse: Amaliegade 8, 1256 København K
CVR-nr.: 21518018
E-mail: hempel.foundation@hempel.com
Telefonnummer.: +45 3312 3842

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00