Social Media
Ansøg her test

Vi realiserer gode projekter, der har potentiale til at gøre en stor forskel

Hempel Fonden støtter gode projekter, som aktivt arbejder for at gøre en forskel. Vi modtager ansøgninger primært inden for nedenstående fokusområder.

Hjælp til – og social inklusion af udsatte børn og unge i Danmark og Grønland

Vi tror på potentialet i alle mennesker og ønsker at bruge vores privilegerede position til ydmygt og effektivt at hjælpe de bedste organisationer med at udfolde dette potentiale. Inspireret af FN’s 10. Verdensmål for bæredygtig udvikling om mindre ulighed arbejder vi med organisationer, der støtter de tusindvis af udsatte børn og unge i Danmark og Grønland, som står uden for fællesskabet af forskellige årsager.

Vi støtter organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning m.m., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn.