Social Media

Whistleblower

Vi værner om Hempel Fondens integritet og gennemsigtighed i mål og processer. Derfor har vi etableret de følgende to whistleblowerordninger. Den ene drejer sig om forhold i fonden. Den anden om forhold hos fondens støttemodtagere. 

Forhold i fonden

Det er muligt at foretage en anonym indberetning om alvorlige forseelser eller mistanke herom, der er begået af medarbejdere, direktion eller bestyrelse i Hempel Fonden.

Du kan læse mere og indberette her:

Forhold hos støttemodtagere

Hempel Fonden har pligt til at påse, at Fondens uddelinger anvendes inden for rammerne af de vilkår, som Hempel Fonden har betinget uddelingerne af. Denne whistleblowerordning gør det muligt at foretage en anonym indberetning om en støttemodtagers misbrug eller mistanke om misbrug af Hempel Fondens uddelinger.

Du kan læse mere og indberette her:

Disse ordninger er etableret som del af Hempel Fondens compliancepolitik og finder alene anvendelse for Hempel Fonden.

Hempel A/S har sin egen whistleblowerordning, som er tilgængelig på Hempel A/S' hjemmeside.