Social Media

Whistleblowerordning vedrørende forhold i Hempel Fonden

Her kan du læse om, hvordan Hempel Fondens whistleblowerordning fungerer. Vi garanterer anonymitet og tryghed for alle, der vælger at indberette et forhold.

Retningslinjer for whistleblowerordningen

Ordningen har til formål at sikre, at personer, der har en tilknytning til Hempel Fonden, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte eller tidligere ansatte i Hempel Fonden, medlemmer af Hempel Fondens bestyrelser eller direktioner, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Hempel Fonden.

Privatlivspolitik for whistleblowerordningen

Her kan du læse mere om persondatabehandling og dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person, eller hvis der rapporteres om dig via ordningen.

Indberetning af forhold hos Fonden