Social Media

Whistleblowerordning vedrørende forhold hos støttemodtagere

Her kan du læse om, hvordan Hempel Fondens whistleblowerordning vedrørerende støttemodtagere fungerer. Vi garanterer anonymitet og tryghed for alle, der vælger at indberette et forhold.

Retningslinjer for whistleblowerordningen

Denne ording har til formål at sikre, at personer, der har viden eller begrundet mistanke om, at en støttemodtager og/eller andre deltagere i projektet har misbrugt eller anvendt en uddeling fra Hempel Fonden i strid med de aftalte vilkår kan indberette den potentielle overtrædelse af vilkårene til Hempel Fonden. 

Privatlivspolitik for whistleblowerordningen

Her kan du læse mere om persondatabehandling og dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person, eller hvis der rapporteres om dig via ordningen.

Indberetning af forbehold hos støttemodtager