Social Media

Naturinvestering fra Hempel Fonden sikrer og skaber mere vild natur

Som led i Hempel Fondens fokus på biodiversitet og bevarelse af natur investerer fonden i et 775 hektar stort natur- og landbrugsareal på det sydligste Lolland. Formålet med investeringen er at øge naturværdien ved at omlægge arealet til vild natur.

Området ’Saksfjed Inddæmning’ er et inddæmmet natur og landbrugsområde med et meget stort naturmæssigt potentiale, som indtil nu for en stor dels vedkommende har været landbrugsjord. Området er nabo til et af Fugleværnsfondens største naturreservater, nemlig det 217 hektar store Saksfjed-Hyllekrog. Tilsammen har området potentiale til at blive et af de væsentligste naturområder for biodiversitet i form af fugle, insekter og andre arter, der bevæger sig frit. Det samlede område vil være ca. 1.000 hektarer, dvs. ca. 10 km2 hvilket svarer nogenlunde til 1.500 fodboldbaner.

”Danmark er et af de lande i verden med forholdsvist mindst natur og især vild natur. Det vil vi gerne bidrage til at ændre på med dette markante projekt. Til gavn for naturen, Lolland og Danmark. Det er vores ambition, at området over tid bliver et af de vigtigste naturområder i Danmark og et fyrtårn for fremme af biodiversitet, der kan inspirere indsatser både i og uden for Danmark”, udtaler direktør i Hempel Fonden, Anders Holm.

Sælger, godsejer af Lungholm gods Nicolas de Bertouch-Lehn, udtaler i forbindelse med overdragelsen: ”Salget giver mig både nye muligheder for at udvikle min forretning inden for vores eget ekspertiseområde, men samtidig giver det mig også en tryghed i visheden om at Hempel Fonden, med gode kræfter, både kan og vil tage sig godt af Lungholm Inddæmning [hidtidig betegnelse for området – red.] ud i fremtiden og udnytte det store naturpotentiale som min familie altid har sat pris på og værnet om”.

Området har en helt særlig betydning pga. sin placering som brohovedet til Nordeuropa, og som en vigtig del af adskillige arters migrationsrute med mindst 255 forskellige observerede fuglearter og et potentiale til endnu flere.

"Saksfjed Inddæmning har potentialet til at blive et af de første, største og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark,”

Flere naturorganisationer ser et meget stort potentiale i projektet:

”Dansk natur og biodiversitet er under massivt pres. Derfor er der brug for visionære nye projekter, hvor forskellige spillere går sammen og øger naturværdien i store, sammenhængende landskaber på tværs af naturtyper og ejerskabsforhold. Saksfjed Inddæmning har potentialet til at blive et af de første, største og mest ambitiøse naturgenopretningsprojekter af denne type i Danmark,” siger Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Det er et aldeles fremragende og perspektivrigt projekt, der viser det meget store potentiale i at visionære fonde og virksomheder deltager aktivt i naturbeskyttelse. Vi glæder os meget til at følge at projektet omdanner området til et stort naturområde og fremover se traner, viber, mosehornugle, ørne og andre arter bruge dette EU-beskyttede område”, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby.

“Som borgmester i Lolland Kommune er det svært at få armene ned."

Projektet vil understøtte, at der er vigtig natur i Lolland Kommune. Borgmester Holger Schou Rasmussen udtaler: “Som borgmester i Lolland Kommune er det svært at få armene ned. Det er fantastisk, at Hempel Fonden har valgt at investere i en indsats her på Lolland, og jeg er ikke i tvivl om, at det nye naturområde vil blive et slaraffenland for naturelskere. Både de lokale, der kan bruge området i deres hverdag, og de mange gæster og besøgende, der hvert år lægger vejen forbi. Jeg glæder mig derfor meget til at fortsætte det gode samarbejde med Hempel Fonden og ser frem til den videre dialog”.

Næste skridt i projektet er at udarbejde en naturstrategi for området:

Vi arbejder allerede med at biodiversitet og bevarelse af natur i en lang række lande og nu også i Danmark. Vi er en samarbejdende fond og har en tradition for at indgå i stærke partnerskaber. Det vil vi også gøre her. Frem mod sommeren 2023 vil vi udarbejde en naturstrategi for området, hvor vi gerne vil involvere eksperter, borgere og andre interessenter i en dialog om området”, afslutter direktør i Hempel Fonden, Anders Holm.