Social Media

Fleksibilitet under Covid-19

Vores tilgang til ændringer i vores projekter forårsaget af Covid-19

I Hempel Fondens filantropiske arbejde har vi et langsigtet perspektiv. Vi er derfor optaget af at understøtte, at vores projekter og aktiviteter kan gøre en stor positiv forskel. Det er vi stadigvæk på trods af de omstændigheder, der er opstået som følge af Covid-19.

I forhold til projekter og partnerskaber forholder vi os som udgangspunkt på følgende måde:

  • Fonden udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til tidsplaner. Vi er indstillede på, at både aktiviteter udskydes og målsætninger forlænges.
  • Fonden udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til budgetter. Vi er indstillede på at drøfte anvendelsen af de i budgettet afsatte reserver, og vi er også indstillede på at drøfte, om der kan ske omprioriteringer i de allerede besluttede budgetter.

Alle ændringer og justeringer i støttede projekter forudsætter naturligvis fondens skriftlige godkendelse.

Fra tidligere epidemier ved vi, at der er en meget stor risiko for, at når børn i nød har været ude af skole - de ikke kommer tilbage. Især i tider med stigende fattigdom. Derfor har vi henvendt os til vores partnere om at diskutere med dem, hvad vi kan gøre for at sikre, at så mange børn som muligt vender tilbage til deres skole.

Til dette formål har vi doneret 4 mio. kr. til støtte for fire af vores vigtigste partnere i deres lokale svar på Covid-19, herunder levering af ekstra uddannelsesaktiviteter, forbedring af skolens hygiejne, informationskampagner og dækning af grundlæggende udgifter til de fattigste familier i forbindelse med afsendelse børn i skolen.

I de kommende år vil COVID-19 medføre endnu mere fattigdom og begrænset adgang til uddannelse for de mest sårbare børn i verden. Fokus på uddannelse har aldrig været vigtigere.