Fleksibilitet under Covid-19

Vores tilgang til ændringer i vores projekter forårsaget af Covid-19

I Hempel Fondens filantropiske arbejde har vi et langsigtet perspektiv. Vi er derfor optaget af at understøtte, at vores projekter og aktiviteter kan gøre en stor positiv forskel. Det er vi stadigvæk på trods af de omstændigheder, der er opstået som følge af Covid-19.

I forhold til projekter og partnerskaber forholder vi os som udgangspunkt på følgende måde:

  • Fonden udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til tidsplaner. Vi er indstillede på, at både aktiviteter udskydes og målsætninger forlænges.
  • Fonden udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til budgetter. Vi er indstillede på at drøfte anvendelsen af de i budgettet afsatte reserver, og vi er også indstillede på at drøfte, om der kan ske omprioriteringer i de allerede besluttede budgetter.

Alle ændringer og justeringer i støttede projekter forudsætter naturligvis fondens skriftlige godkendelse.