Social Media

Uddannelse

Vi bestræber os på at nedbryde barrierer for uddannelse af børn, og vi er overbeviste om, at der skal nye tanker og løsninger til for at øge adgangen til – og kvaliteten af undervisningen.

Efterdønningerne af COVID-19-pandemien efterlader verdens fattigste børn endnu fattigere og længere væk fra at få den grundlæggende uddannelse, der kan sikre dem et bedre og sikrere liv end deres forældre.

Vi mener, at verden har brug for flere investeringer i uddannelse, flere indsatser der reelt kan skalerers for at hjælpe mange, og mere effektive løsninger, der kan forløse potentialet i uddannelsesteknologi.

I mere end ti år har uddannelse for verdens mest udsatte børn været et omdrejningspunkt i Hempel Fondens filantropiske arbejde. I de kommende år vil indsatsen blive intensiveret med en revideret uddannelsesstrategi for at øge vores rækkevidde og vores bidrag til at nå SDG 4: Quality Education.

'Learning Poverty'

Selvom der er sket store fremskridt i de sidste to årtier med at sikre adgang til uddannelse for både drenge og piger, går alt for mange børn i skole uden nogensinde at opnå de læse- og skrivefærdigheder, som danner grundlag for al efterfølgende læring.

Derudover lærer 9 ud af 10 børn i de mindste klassetrin i lavindkomstlande ikke at læse og regne ordentligt på grund af manglende adgang til kvalitetsuddannelse. 

Allerede før Covid-19-pandemien var 90 procent af børnene i verdens fattigste lande ude af stand til at læse og forstå en simpel tekst i en alder af 10. Dette defineres som ’learning poverty' - altså læringsfattigdom.
For at bekæmpe læringsfattigdom vil vi inden udgangen af ​​2030 nå 1 million børn med uddannelsesindsatser, der sikrer grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder.

- Udvikling og implementering af effektive og skalerbare læringsindsatser.

- Forløsning af potentialet i EdTech, der understøtter kvalitetsuddannelse gennem filantropiske investeringer.

- Samarbejde om at dele viden og erfaringer, der kan mobilisere og opretholde en effektiv indsatsen mod læringsfattigdom.

Hempel Fondens Uddannelsesstrategi

Hempel Foundation education strategy 2021-2023

Projekter

Uddannelse Forskning Natur Gennemførte projekter