Social Media

Uddannelse

Vi bestræber os på at nedbryde barrierer for uddannelse af børn, og vi er overbeviste om, at der skal nye tanker og løsninger til for at øge adgangen til – og kvaliteten af undervisningen.

Vi har primært fokus på udsatte børn, der lever i områder uden adgang til kvalitetsuddannelse – særligt piger og børn i de mindste klassetrin

Hvorfor vi er dedikerede til at sikre børns skolegang

Vi tror på, at alle børn skal have mulighed for at lære og dermed få mulighed for at skabe et bedre liv. Hvis alle børn i lavindkomstlande lærte at læse, kunne 171 millioner mennesker blive hjulpet ud af ekstrem fattigdom.

Problemet som vi ser det

Selv om flere og flere børn kommer i skole, er der ifølge UNICEF stadig 263 millioner børn verden over, der ikke går i skole – heraf 61 millioner på de mindste klassetrin.

Derudover lærer 9 ud af 10 børn i de mindste klassetrin i lavindkomstlande ikke at læse og regne ordentligt på grund af manglende adgang til kvalitetsuddannelse. Det gælder for i alt 617 millioner børn i verden.

Det er vores ambition at være katalysator for positive vedvarende forandringer, som reducerer antallet af børn, som enten ikke har adgang til skole eller som ikke lærer at læse og regne, selv om de er i skole

Vores tilgang til at løse problemet

Vi søger innovation, der kan skaleres

For at løse uddannelsesproblemet er det nødvendigt med bæredygtige løsninger, som kan skaleres. Her er innovation og brug af teknologiske platforme en mulighed for at nå mange flere på en mere effektiv måde.

Vi bygger stærke partnerskaber

Fonden arbejder proaktivt for at identificere og etablere brede partnerskaber med stærkt ejerskab fra alle parter. Vi engagerer os i problemdefinition såvel som udvikling og implementering af innovative løsningsmodeller. 

Vi vil motivere gennem inddragelse

For at opnå de bedste resultater tilstræber vi at aktivere andre ressourcer enten direkte i vores projekter eller indirekte ved at motivere eller inspirere andre til at prioritere uddannelse.

Vi vil dele - og bygge på erfaringer

Med henblik på at fremme kvaliteten af Fondens filantropiske investeringer og fremme videndeling i sektoren generelt, arbejder vi systematisk med evaluering og prioriterer stor grundighed i opsamling af resultater.

Vores erfaringer på området

Siden 2010 har Hempel Fonden nået over 100.000 børn gennem en lang række uddannelsesprojekter. Læs mere om vores aktive uddannelsesprojekter herunder.

Projekter

Uddannelse Forskning Natur Gennemførte projekter