Social Media

Bevarelse af naturens mangfoldighed (biodiversitet)

Hempel Fonden ser tab af biodiversitet (mangfoldigheden af levende organismer) som et af de største og mest presserende globale miljøproblemer.

  • Tab af biodiversitet foregår i et ekstremt tempo: Ifølge WWF er antallet af monitorerede hvirveldyr de seneste 40 år faldet med i gennemsnit ca. 60 pct.
  • Tab af biodiversitet er irreversibelt: Når først arter er tabt, kan de ikke komme tilbage.
  • Tab af biodiversitet har store økonomiske konsekvenser: 40 pct. af verdens økonomi er afhængig af naturens biodiversitet, som anslås til at have en global værdi på mere end USD 125 billioner.

Hempel Fonden ønsker derfor i overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling #15 at bidrage til bevarelsen af natur og biodiversitet.

Baggrunden for dette er, at naturen, ud over den umiddelbare herlighedsværdi, er afgørende for en række såkaldte økosystemtjenester, som bl.a. sikrer rent vand og luft, mad, energi og medicin, samt mindsker effekterne af naturkatastrofer og modvirker klimaforandringer.

Herudover er det Fondens holdning, at nuværende generationer har en forpligtigelse til at passe på jorden og bør bidrage til bevarelsen af natur og biodiversitet for kommende generationer.

- Først og fremmest søger vi partnere til at arbejde sammen med os om at bevare de vigtigste områder for biodiversitet på planeten.

- For det andet søger vi partnere til at arbejde sammen med os om innovative tilgange til nye finansieringskilder til bevarelse af biodiversitet.

- Endelig prioriterer vi at dele viden og dramatisk styrke den kollektive indflydelse fra alle, der er optaget af biodiversitet.

Hvor vi arbejder

Vi har identificeret fire regioner i verden, der rummer enestående biodiversitet og er stærkt truede. Det er de vigtigste regioner i verden at arbejde i, hvis vi skal være med til at forhindre massivt tab af biodiversitet. Det er her, vi vil fokusere vores strategiske investeringer.

Skovene i disse fire regioner dækker kun omkring 0,3% af planeten, men alligevel rummer de næsten 1/3 af alle arter på Jorden!

Projekter

Uddannelse Forskning Natur Gennemførte projekter