Social Media

Bevarelse af naturens mangfoldighed (biodiversitet) er et nyt uddelingsområde

Hempel Fonden vil fremover arbejde for at bidrage til at bevare naturens mangfoldighed - kendt som biodiversitet - gennem naturbeskyttelse og udvikling af økosystemer. Vi har valgt skove som fokusområde, da jordens store, uberørte skove er hjemsted for den største mangfoldighed af arter på landjorden.

Hvorfor biodiversitet?

Klodens biodiversitet forsvinder i dag med en alarmerende hastighed, som kun forventes at stige i de kommende 30 år som konsekvens af klimaforandringer og befolkningsvækst. Vi har ifølge WWF (2018) allerede mistet 60 pct. af verdens hvirveldyr (pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder) på blot 40 år!

Det er ikke kun herlighedsværdi vi mister med tabet af biodiversitet. Det har enorme og uigenkaldelige konsekvenser for verdensøkonomien og for menneskeheden og for planeten.

Det anslås, at 40 pct. af verdens økonomi stammer fra naturens ressourcer, der afhænger af den eksisterende biodiversitet, som sikrer rent vand, ren luft, mad og som modvirker de globale klimaforandringer.

Hvordan vil vi arbejde?

Med FN's verdensmål 15 (Livet på land) som pejlemærke vil vi i Hempel Fonden arbejde for at skabe bæredygtige løsninger til bevare biodiversitet gennem partnerskaber med internationale NGO'er, videnskaben og andre, der er eksperter på deres område og som deler vores bekymring.  

Fondens første indsats på området bliver et partnerskab med WWF i Uganda, hvor vi vil arbejde med at udvikle bæredygtige løsninger til at beskytte biodiversiteten i Rwenzori Mountains National Park. Denne nationalpark er et af de mest mangfoldige og enestående økosystemer i Uganda.

Parken er udfordret af manglende ressourcer og et øget pres fra lokalbefolkningen, der lever i randområderne. 

Konkrete projektaktiviteter vil inkludere betalingssystemer for økosystemtjenester som skovdrift mm., alternative indkomsmuligheder for lokalbefolkningen, så de ikke behøver at drive rovdrift på naturens ressourcer samt styrket drift og ledelse af parken. 

Hvis projektet lykkes, vil det bidrage markant til at sikre rent vand til fremtidige generationer samt beskytte mod konsekvenserne af klimaforandringer. Og vi vil forhåbentlig lære mere om, hvordan vi kan arbejde mest effektivt med at bevare naturens mangfoldighed, som vi alle er afhængige af.

Bevarelse af biodiversitet vil udgøre det tredje strategiske fokusområde i Hempel Fondens uddelingsstrategi.