Social Media

Årsrapport 2021

I 2021 donerede Hempel Fonden 19,6 mio. EUR og styrkede organisationen i Fonden.

Vi har forstærket og yderligere professionaliseret vores økonomisektion. Vi opgraderede vores procesretningslinjer og værktøjer for at opnå 'operational excellence'. Og tre nye specialister blev ansat i 2021 for at understøtte vores kapacitet og katalytiske potentiale.

 

Uddannelse

2021 var det første år med vores reviderede uddannelsesstrategi, hvor vi fokuserer på at få børn tilbage i skole efter langvarige Covid-19 nedlukninger. Vi har leveret på strategien med læringsinterventioner i stor skala, ekstraundervisning, afhjælpende læring og uddannelsesteknologi.

Vi gav tilsagn om støtte til 7 nye projekter til en samlet værdi af DKK 66,6 mio., der støtter 200.000 børn og lancerede et regionalt initiativ Elimu Soko for at katalysere omkostningseffektive løsninger til at bekæmpe læringsfattigdom i stor skala i det sydlige og østlige Afrika.

Natur

I 2021 reviderede vi vores naturstrategi for at fokusere og yderligere styrke vores indsats for at bevare biodiversiteten ved at reducere skovrydning i stor skala, øge de økonomiske ressourcer til bevaring og katalysere samarbejde.

Vi støtter projekter i centrale biodiversitetsområder, der dækker mere end 2,2 millioner hektar i 8 lande og sigter mod at bidrage væsentligt til at bevare biodiversiteten i 5 millioner hektar af verdens vigtigste tropiske skov inden 2030.

Videnskab

2021 var et godt år for Hempel Foundation Coatings Science and Technology Center (CoaST). På trods af at CoaST stadig er påvirket af COVID-19-restriktioner, har CoaST fortsat øget ​​aktivitetsniveauet inden for forskning og undervisning i forbedret bæredygtighed inden for ​​industriel overfladebeskyttelse.

I slutningen af ​​året var 25 ph.d.-studerende aktive, og CoaST er nu blandt verdens største forskningsmiljøer inden for grupper i overfladebeskyttelse.

Ansøgninger

Vi donerede 2 millioner EUR i 2021 til 57 organisationer, der ansøgte om støtte.