Social Media

2020 i skyggen af COVID-19

COVID-19 

Tidligt i 2020 blev vi i Hempel Fonden tvunget til at sætte de fleste af vores planlagte nye filantropiske aktiviteter i bero og koncentrere indsatsen og donationerne om at støtte eksisterende partnere verden over.

Vi oplevet disse organisationers engagement og har støttet deres utrættelige arbejde for at afbøde de ødelæggende konsekvenser af nedlukning, hvad enten det er for verdens udsatte skolebørn, der lever i fattigdom eller nogle af verdens mest mangfoldige og værdifulde naturområder.

Vores COVID-19-respons har gået på tre ben:

  • Opsøgende kontakt til vores partnere for at tilbyde vores fulde fleksibilitet og støtte. Aktiviteter og mål blev udsat og budgetter blev omprioriteret.
  • Supplerende donationer til nogle af de partnere, der er mest berørt af pandemien. Inden for uddannelse blev disse ekstra donationer brugt til ekstra pædagogiske aktiviteter, forbedring af hygiejne på skolen,  informationskampagner og dækning af basale udgifter til de fattigste familier, så de kunne fortsætte med at sende børn i skole. Også I Danmark øgede vi vores donationer til at hjælpe udsatte familier i lyset af COVID-19.
  • For at sikre det tilsigtede resultat af vores projekter, donerede vi yderligere midler til at forlænge nogle af vores mest berørte uddannelsesprojekter, så de børn, der ikke er i skole på grund af pandemien, stadig vil have gavn på lang sigt.

Uddannelse

Hvorfor?

Uddannelse er en nøgle til at tackle fattigdom og dermed også sundhed, ligestilling mellem kønnene og en kontrolleret befolkningsudvikling.

9 ud af 10 børn i verdens fattigste lande kan dog ikke læse enkle tekster, når de er 10 år gamle. Dette defineres som læringsfattigdom (learning poverty).

Hvordan?

Vi har revideret vores uddannelsesstrategi i skyggen af COVID-19 og de alvorlige følger, som pandemien udgør.

Vi forpligter os til at nå en million børn inden udgangen af ​​2030 med indsatser, der vil bekæmpe læringsfattigdom.

Tre indsatser er afgørende for at nå vores mål:

  • Skalerbare læringsindsatser med et påvist potentiale for impact i større skala
  • Udnytte potentialet i EdTech, der understøtter kvalitetsuddannelse
  • Udbygge samarbejde, videndeling og opmærksomhed på problemet

Hvad?

I 2020 opstartede vi nyt arbejde i Madagaskar og Uganda og forlængede projekter i Bangladesh, Bolivia og Guatemala. Desuden forpligtede vi os til at starte nyt arbejde i Sierra Leone og Zambia.

Natur

Hvorfor?

”Biodiversitet er mangfoldigheden af liv på Jorden i alle dens former og alle dens interaktioner, og uden den er der ingen fremtid for menneskeheden.” Prof. David Macdonald (Oxford University)
I Living Planet-rapporten, der blev offentliggjort i 2020, anslås det, at de globale bestande af pattedyr, fugle, fisk, padder og krybdyr gennemsnitligt faldt med 68 procent mellem 1970 og 2016.

Hvordan?

Hempel Fondens bidrag til beskyttelse af biodiversitet kan synes forsvindende lille i betragtning af problemets omfang og den påkrævede globale indsats. Men vores bidrag hjælper med til at katalysere større forandringer og tilføje betydelig værdi til at beskytte vigtige biodiversitetsområder på bestemte steder rundt om i verden.

Hvad?

I 2020 startede vi nyt bevaringsprojekt i Ecuador og Madagaskar. Desuden indgik vi partnerskaber for at bevare områder i Den Demokratiske Republik Congo og Indonesien samt forpligtede os til et bevaringsprojekt i Paraguay samt et innovativt fintech-projekt i Uganda med Green Digital Finance Alliance.

Forskning

Inden for forskning er Hempel Fondens vision at etablere et globalt førende uddannelses-, forsknings- og innovationscenter for internationalt samarbejde om mere bæredygtig overfladebeskyttelse.

Hvorfor?

Overfladebeskyttelse viser et stort potentiale med hensyn til en mere bæredygtig fremtid.

Hvordan?

I slutningen af ​​2020, næsten fire år efter oprettelsen, har CoaST - Hempel Foundation Coatings Science and Technology Center - opbygget en solid ramme til at udføre sin mission. CoaST er et hurtigt voksende og meget mangfoldigt internationalt miljø, der tiltrækker studerende og ansatte fra 14 forskellige lande.

Hvad?

I 2020 fokuserede CoaST på at opbygge et nyt forskningsområde inden for bæredygtige råmaterialer til overfladebeskyttelse. Tre nye ph.d.-projekter om biobaserede materialer til overfladeskyttelse blev påbegyndt. Det forventes, at et tæt internationalt samarbejde vil vokse yderligere.

Download Hempel Fondens årsrapport 2020

Hempel Foundation Annual Report 2020