Social Media

Hempel Fondens årsrapport 2019

I 2019 donerede Hempel Fonden ca. 157 millioner kroner og indledte et nyt kapitel for Fonden med bevarelse af naturens biologiske mangfoldighed.

Uddannelse

Gennem partnerskaber og fokus på innovation skaber vi bæredygtige forandringer, der gør det muligt for børn, der lever i fattigdom, at lære og udleve deres potentiale.
I 2019 startede vi nye projekter i Guatemala, Bolivia, Rwanda og Sydafrika. Derudover forpligtede vi os til nye samarbejder i Madagaskar, Uganda, Peru og Nepal fra 2020. Vi har i øjeblikket 6 partnere, der arbejder i 16 lande.

Videnskab

CoaST (Hempel Foundation Coatings Science and Technology Center) åbnede i 2017 på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) med en vision om at blive et globalt førende center for forskning, innovation og uddannelse inden for bæredygtig overfladebehandlingsteknologi.
Højdepunkter i CoaST i 2019 inkluderer en ny bæredygtighedsstrategi, et nyt maritimt testsite og udvidede internationale samarbejder.
Der er i øjeblikket et videnskabeligt personale på 35 professorer, postdoktorer og ph.d.-studerende, der undersøger nye måder at gøre overfladebeskyttelse mere effektivt og mere miljømæssigt bæredygtigt.

Natur

Vores mission er at bevare nogle af planetens mest biologisk rige skove gennem partnerskaber med et fælles fokus på bæredygtighed.
I 2019 indledte vi tre projekter med to partnere, der vil hjælpe med at bevare såkaldte "Key biodiversity hotspots", der dækker 177.000 ha over Uganda, Ecuador og Madagaskar.

Ansøgninger

Vi donerede 3,2 millioner euro i 2019 til 54 organisationer, der ansøgte om støtte.