Kvalitetsuddannelse og lige adgang til grundskolen for alle børn i Iringa, Tanzania

Vi vil bidrage til at sikre, at forældreløse og udsatte børn i Iringa har lige adgang til kvalitetsuddannelse. På overordnet plan vil vi gerne medvirke til, at udvalgte lokalsamfund prioriterer uddannelse, børns rettigheder og beskyttelse af børn i Iringa-landdistrikter.

 • Hvor
  Iringa, Tanzania
 • Indsatsområde
  Uddannelse
 • Varighed
  5 år
  2016 - 2021
 • Økonomi
  Hempel Fonden: 4,8 millioner kroner
Primær partner: SOS Børnebyerne

Tanzanias regering afskaffede skoleafgifter i 2002 for at sikre fri uddannelse for alle, men mange udgifter i skolerne er ikke omfattet af de nationale budgetter, hvilket udelukker mange børn fra lige adgang til uddannelse.

Indskrivningsprocenten er generelt meget høj i Tanzania, men i den pågældende region Iringa var indskrivningsprocenten på 68 % i 2012. Særligt sårbare i forhold til at komme i skole er børn, der enten er forældreløse, lever i familier uden et voksent overhoved, med bedsteforældre, familiemedlemmer, eller som er i familiepleje.

Kun 72,8 % af grundskoleelever i Iringa består grundskoleeksamen efter 7 år, hvormed de kan få adgang til videregående uddannelse. Gennemsnittet er dog kun 47,4 % ved start blandt eleverne på de 8 offentlige grundskoler projektet støtter.

Dette projekt vil støtte børn i at opnå deres ret til deltagelse, beskyttelse og adgang til en kvalitetsuddannelse. Som led i projektet fremmes foranstaltningerne til beskyttelse af børn i familien, skolen og lokalsamfundet for at forhindre misbrug, vold og diskrimination af børn og sikre deres ret til uddannelse. Desuden vil projektet forøge antallet af elever, der bliver i skolen, gennem målrettede indsatser, der vil forbedre læringen for alle børn. Særligt vil vi løfte de børn, der er mest udsatte i forhold til ikke at gennemføre.