Adgang til kvalitetsgrundskoleuddannelse i Sheikh-distriktet i Somaliland

Vores mål i Somaliland er at give piger og drenge i Sheikh-distriktet adgang til grundskoleuddannelse af høj kvalitet. I lokalsamfundet og på distriktsniveau vil projektet styrke strukturer for at fremme beskyttelse af børns rettigheder.

 • Hvor
  Sheikh, Somaliland
 • Indsatsområde
  Uddannelse
 • Varighed
  7 år
  Januar 2014 - december 2020
 • Økonomi
  Hempel Fonden: 8.7 millioner kroner
Primær partner: SOS Børnebyerne

Siden 2014 har Hempel Fonden arbejdet med SOS Børnebyerne i Sheikh-distriktet Somaliland for at forbedre læringsresultater og levevilkår for sårbare piger og drenge.

Fra 2014 til 2017 gav vi med projektet adgang til grundskolen for ca. 1.500 skolebørn. Baseret på disse erfaringer har vi forsat projektet frem til 2020 med det formål at forbedre adgangen til grundskoleuddannelse for yderligere 3.700 børn. Desuden fokuserer vi på børns rettigheder, ligestilling mellem kønnene, beskyttelse af børn og konsolidering af læring gennem mentorer.

Børnenes rettigheder er centrale i undervisningen - af både elever og lærere

Det overordnede mål er at give piger og drenge i Sheikh-distriktet adgang til kvalitetsuddannelse. Deruover vil vi arbejde på at nedbryde barrierer for at opnå lige adgang til uddannelse, sikre at flere børn bliver optaget i skolen, og at færre falder fra samt gøre det muligt for familier at blive økonomisk selvforsynende og i stand til at tage vare på deres børn.