Adgang til kvalitetsgrundskoleuddannelse i Sheikh-distriktet i Somaliland

Vores mål i Somaliland er at give piger og drenge i Sheikh-distriktet adgang til grundskoleuddannelse af høj kvalitet. I lokalsamfundet og på distriktsniveau vil projektet styrke strukturer for at fremme beskyttelse af børns rettigheder.

 • Hvor
  Sheikh, Somaliland
 • Indsatsområde
  Uddannelse
 • Varighed
  7 år
  Januar 2014 - december 2020
 • Økonomi
  8.7 millioner kroner
Primær partner: SOS Børnebyerne

Vores mål

I samarbejde med SOS børnebyerne samarbejder Hempel Fonden om SDG4 i Sheikh, Somaliland, med formålet om at sikre ethvert barns ret og adgang til primary school af høj kvalitet. Projektet adresserer og advokerer for børns rettigheder i lokalsamfundet og på distriktsniveau. Projektets primære målgruppe er 2031 grundskoleelever og yderligere 1576 børn, som ikke går i skole.

Siden 2014 har Hempel Fonden arbejdet med SOS børnebyerne i Sheikh distriktet i Somaliland for at forbedre læringsresultater og trivsel for sårbare børn. Mellem 2014-2017 har projektet forbedret adgangen til grundskoleundervisning for ca. 1500 skolebørn. Det nuværende projekt er en fortsættelse af den treårige intervention og er baseret på anbefalinger derfra, med et specifikt fokus på børns rettigheder, ulighed mellem kønnene, børns beskyttelse og konsolidering af læring gennem mentorskab.

Børnenes rettigheder er centrale i undervisningen - af både elever og lærere

Situationen i Somaliland

Verdensbanken estimerer, at fattigdomsraten i Somaliland er 29% i byområder og 38% i landdistrikter og at kun omkring halvdelen af de 6-13 årige går i primary school (World Bank 2014). Skoleindskrivningen er meget lavere i Somaliland end i andre lande i regionen (World Bank 2014). Halvdelen af Somalilands befolkning er under 18 år og ud af disse har 11% mistet en eller begge forældre, 22% er underernærede, 26% er involveret i børnearbejde, og 117 ud af 1000 børn dør inden deres femten års fødselsdag (Reliefweb). Regeringen i Somaliland har begrænsede ressourcer, og er afhængige af støtte fra nongovermental organisationer. Selvom regeringen har erklæret grunduddannelse fri for alle børn, så udgør betaling til skoler stadig en hindring for børns deltagelse. Udviklings- og humanitære indikatorer for Somaliland er også vanskelige, da ungdomsarbejdsløsheden er 67%, mens den samlede ledighed i Somaliland anslås at være 54%. Den gennemsnitlige levealder i Somaliland er kun omkring 50 år og mere end 60% af de unge har til hensigt at forlade landet for at få bedre muligheder. Kønsbaseret vold og diskrimination af somaliske kvinder er udbredt og Somaliland rangerer som et af de værste lande i verden for kvinder at bo i (UNPD 2012)

Vores tilgang

Det overordnede mål er at give piger og drenge i Sheikh distriktet adgang til primary school af høj kvalitet. Udover at tackle hindringer i forbindelse med at opnå lige adgang til uddannelse, sikre at flere børn indskrives i skole og at færre falder fra, giver projektet også familier mulighed for at blive økonomisk selvforsynende og i stand til at pleje for deres børn. På samfunds- og distriksniveau vil projektet styrke strukturer til beskyttelse af børns rettigheder.

I forlængelse af den fokuserede indgriben i børns rettigheder, køns ulighed, børns beskyttelse og læring gennem mentorskab, har projektet inkorporeret uddannelse af lærer, med fokus på planlægning af undervisning, engelsk sprog, positiv disciplinering og pædagogiske værktøjer. Der er desuden blevet konstrueret toiletter til pigerne, da dette er en vigtig faktor, i forhold til at fastholde pigerne i skolen, når de får deres menstruation. Desuden har projektet også opført legepladser, samt sportsfaciliteter, for at øge elevernes motivation til at gå i skole og fordi leg forbedrer læringsevnen. Endeligt er børns ret til deltagelse og beskyttelse blevet prioritetet ved at oprette og styrke børnerettighedsgrupper (CRG). Child Rights Groups arrangerer aktiviteter i samfundet for a skabe opmærksomhed på børns rettigheder.