Social Media

Beskyttelse af korridoren mellem Llangates og Sangay nationalparker i Ecuador

Vi ønsker sammen med WWF at bevare biodiversitet i Llangates og Sangay nationalpark i Ecuador ved at beskytte og styrke den biologiske korridor, der forbinder de to parker.

 • Hvor
  Langanates National Park, Ecuador
 • Indsatsområde
  Natur
 • Varighed
  2019-2023
 • Økonomi
  Hempel Fonden: DKK 16 millioner
Primær partner: WWF

Målet:

Projektet er målrettet mod nationalparkerne Llanganates og Sangay i Ecuador og sigter mod at etablere en effektiv styringsstruktur, der muliggør implementering af en overordnet strategi, herunder løbende koordinering af forskellige fremtidige initiativer. Formålet med projektet er at bevare biodiversitet og økosystemer i Llanganates-Sangays biologisk korridor.

"... beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet." SDG#15

Situationen:

Llanganates-Sangays biologiske korridor er ikke et officielt beskyttet område og derfor har den ingen juridisk beskyttelsesstatus. Korridoren er vigtig for at sikre forbindelsen mellem de to nationalparker og er et hotspot for en række vigtige arter. Korridoren betragtes som et symbolsk fristed for flora og fauna på grund af den strategiske geografiske placering, som danner baggrund for en række forskellige habitater og landskaber.

Der findes en forvaltningsplan for området, men den er ikke fuldt implementeret endnu, og området er derfor ikke under koordineret beskyttelse. Området er opdelt mellem et stort antal forskellige private grundejere, hvor cirka 60% har rettigheder over området, 30% har besiddelsesrettigheder og resten er nylige bosættere.

Llanganates-Sagay korridoren er blandt andet truet af landbrug, jordinvasion, ureguleret turisme og minedrift. De underliggende årsager til disse trusler skyldes hurtig befolkningsvækst, utilstrækkelig planlægning af arealanvendelse og manglende bevaringslovgivning på provinsniveau. Området er vigtigt for en række økosystemer, særligt Pastaza floden, som er det tredjestørste vandløb i Ecuador.

Vores tilgang:

En uafhængig situationsanalyse vil blive foretaget, som skal identificere relevante og effektive, aktuelle og potentielle initiativer med det formål at styrke forbindelsen mellem Llanganates og Sangay nationalpark. Situationsanalysen vil danne baggrund for beslutninger vedrørende design af aktiviteter og budgetfordeling samt beslutninger om hvilke partnere, som skal involveres i projektet. Desuden vil den også bidrage til at bestemme, hvordan de forskellige bevaringsinitiativer i områder bedst kan koordineres for at levere en fælles overordnet strategi til forbedring og bevarelse af den biologiske mangfoldighed i korridoren.

Situationsanalysen vil også undersøge mulighederne for at etablere økonomiske bæredygtighedsmekanismer til beskyttelse af økosystemer og den biologiske korridor som helhed.

Projektet skal tilpasses de nationale og lokale udviklings- og bevaringspolitikker, herunder den nationale biodiversitetsstrategi 2015-2030, der fastlægger retningslinjerne for tilslutning til bevarelsesformål, herunder design, etablering og styringer af korridorer for at forhindre tab af biodiversitet.