Social Media

Bevarelse af naturens mangfoldighed (biodiversitet)

Hempel Fonden ser tab af biodiversitet (mangfoldigheden af levende organismer) som et af de største og mest presserende globale miljøproblemer.

  • Tab af biodiversitet foregår i et ekstremt tempo: Ifølge WWF er antallet af monitorerede hvirveldyr de seneste 40 år faldet med i gennemsnit ca. 60 pct.
  • Tab af biodiversitet er irreversibelt: Når først arter er tabt, kan de ikke komme tilbage.
  • Tab af biodiversitet har store økonomiske konsekvenser: 40 pct. af verdens økonomi er afhængig af naturens biodiversitet, som anslås til at have en global værdi på mere end USD 125 billioner.

Hempel Fonden ønsker derfor i overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling #15 at bidrage til bevarelsen af natur og biodiversitet.

Baggrunden for dette er, at naturen, ud over den umiddelbare herlighedsværdi, er afgørende for en række såkaldte økosystemtjenester, som bl.a. sikrer rent vand og luft, mad, energi og medicin, samt mindsker effekterne af naturkatastrofer og modvirker klimaforandringer.

Herudover er det Fondens holdning, at nuværende generationer har en forpligtigelse til at passe på jorden og bør bidrage til bevarelsen af natur og biodiversitet for kommende generationer.

FN’s verdensmål #15: Livet på land ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”.

Projekter

Uddannelse Forskning Natur Gennemførte projekter