Social Media
Klik her for at gå til vores online ansøgningssystem test

Vores ansøgningsforløb

Hvordan søges Hempel Fonden

Hempel Fonden kan søges hele året. Vi læser og vurderer løbende ansøgninger.

Alle ansøgninger bliver behandlet af Uddelingskomitéen, der mødes fem gange årligt og indstiller projekter til bestyrelsen.

Hvis du ønsker at få en ansøgning taget i betragtning på det næstkommende møde i Uddelingskomitéen, vil vi bede dig indsende ansøgning via vores ansøgningsmodul inden disse datoer i 2023.

  • 1. februar
  • 20. marts
  • 15. maj
  • 15. august
  • 20. oktober

Send gerne din ansøgning i så god tid som muligt, så vi har tid til at stille opklarende spørgsmål, indhente materialer og indgå i dialog.

Hvis vi har brug for supplerende materiale til vurderingen kan det være at din ansøgning først bliver vurderet på det efterfølgende møde i Uddelingskomitéen.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i mødekalenderen.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i vores fokusområder, før du sender en ansøgning

Opret bruger i vores ansøgningssystem

Det er kun muligt at søge Hempel Fonden på baggrund af et CVR nummer, men du kan enten oprette en bruger med NemID medarbejdersignatur eller personligt NemID.

Opret bruger med NemID medarbejdersignatur

Oprettes brugeren med NemID medarbejdersignatur, kan du søge Hempel Fonden på vegne af en virksomhed, forening, organisation mv. Din ansøgning er hermed automatisk tilknyttet den forening/virksomhed/organisation, som NemID medarbejdersignaturen tilhører.

Under brugeroplysningerne udfylder du felterne med dine egne kontaktoplysninger, men længere fremme i ansøgningsskemaet udfyldes oplysninger på den formelle ansøger (forening, virksomhed, organisation mv.), og herefter sendes alle mails fra Fonden vedrørende ansøgningen til den formelle ansøgers mailadresse eller den mailadresse, der vælges.

Opret bruger med personligt NemID

Oprettes brugeren med personligt NemID, vil ansøgningen være knyttet på dig som person, men her skal du længere fremme i ansøgningsskemaet vælge, at du søger på vegne af en anden – forening, virksomhed, organisation mv. og udfylde oplysningerne herpå.

Opret og udfyld ansøgningen 

Opret en ansøgning ved at vælge et formål, og udfyld herefter alle felterne. Nogle af felterne er obligatoriske og er markeret med * hvilket betyder, at systemet, inden du indsender ansøgning, vil kræve oplysningerne. Der vil ligeledes være nogle dokumenter, der er obligatoriske, som skal uploades som bilag fx projektbeskrivelse, projektbudget og finansieringsplan. Dokumenter kan uploades som PDF, JPG eller PNG filer på maks. 20 MB.

Det vil altid være muligt at bevæge sig mellem de forskellige ansøgningsdele, og du behøver ikke at udfylde hele ansøgningen på én gang, for så længe du ikke har indsendt din ansøgning, kan du ændre og tilføje.

Indsend ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en bekræftelse til den mailadresse, der er oplyst under den formelle ansøger.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller problemer med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Christina Fleuron på telefon +45 4527 3192.

Behandling af din ansøgning 

Efter behandling i Uddelingskomitén, skal alle donationer godkendes af Fondens bestyrelse, og du kan derfor forvente at få svar på din ansøgning senest 30 dage efter mødet i Uddelingskomitéen.

Hvis du modtager en donation fra Hempel Fonden, sendes et elektronisk donationsbrev til din e-mail, hvor donationsstørrelsen beskrives, og du oplyses om, hvordan og under hvilke vilkår donationen bliver udbetalt.

Hvis du får et afslag, sender vi dig også en e-mail, men fordi vi hvert år modtager et stort antal ansøgninger, har vi ikke mulighed for at give begrundelse for afslag.