Social Media

Når du har fået støtte

Med hver donation stræber vi efter at gøre en forskel. Derfor forventer vi, at vores modtagere af donationer informerer os om, hvordan donationen har gjort en konkret forskel.

Når dit projekt er afsluttet, vil vi derfor bede dig dokumentere, at donationen er anvendt i henhold til ansøgningen, redegøre for de centrale resultater af donationen og evt. beskrive udvalgte erfaringer fra implementeringen af projektet.

Når du modtager et donationsbrev, vil det tydeligt fremgå, hvad vi helt konkret forventer af din tilbagemelding, da dette kan være forskelligt fra de enkelte projekter vi støtter. Derfor beder vi dig grundigt gennemlæse donationsbrevet, når du modtager det.