Uddelingsstrategi

Når Hempel Fonden har opfyldt sit primære formål om af sit overskud at henlægge midler til at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de fuldt ejede Hempel-selskaber, anvender Fonden en del af den resterende frie likviditet til at yde støtte til kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige og kunstneriske formål.

Hempel Fonden har valgt at have særlig fokus på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse.

Nogle donationer til uddannelse af børn i nød gives til projekter i lande, hvor Hempel har aktiviteter. Disse projekter har til formål at imødekomme det stigende behov for, at virksomheder tager socialt ansvar i de samfund, hvor de har aktiviteter. Disse projekter giver også medarbejderne i Hempel mulighed for at involvere sig i lokalsamfundene og for at yde frivilligt arbejde.

Andre af donationerne til uddannelse af børn i nød gives til projekter i de fattigste lande i verden, selvom Hempel ikke har aktiviteter i disse lande. Det sker for at bidrage til håndteringen af fattigdomsudfordringen fra bunden og ud fra et ønske om, at Hempel som en international virksomhed tager et globalt ansvar.

Fondens støtte til forskning i miljømæssige bæredygtige teknologier indenfor overfladebeskyttelse sker hovedsageligt ved støtte til et internationalt forskningsmiljø og en international orienteret elite masteruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Fondens bestyrelse kan uddele sit overskud uden hensyn til, om der foreligger en ansøgning om at komme i betragtning ved uddelingen.

Det beløb, der årligt uddeles til at yde støtte, fastsættes af Fondens bestyrelse under hensyntagen til Fondens formål. Fondens bestyrelse er ikke forpligtet til at uddele hele det disponible beløb hvert år, men kan bestemme, at det overskydende beløb skal overføres til næste år eller henlægges til Fondens kapital. Fonden har gradvist over de senere år øget sine almennyttige donationer.

Ansøgninger behandles løbende på Fondens legatkomitémøder.

Hempel Fonden uddelte i 2016 i alt ca. EUR 16 mio. i støtte.