Oversigt over donationer

Hempel Fonden har bl.a. støttet:

 • Bedre psykiatri, en medlemsbaseret landsforening for pårørende til psykisk syge.
 • Børns Vilkårs SkoleTjeneste, som afholder trivselsoplæg og -forløb i danske skoleklasser for at afhjælpe mistrivsel som følge af f.eks. mobning og digital krænkelse.
 • Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år), som bor på en døgninstitution eller hos en plejefamilie samt udsatte unge op til 29 år. Formålet er at styrke deres potentialer og ressourcer og gøre dem mere parate til voksenlivet. Derfor afvikler Børnehjælpsdagen projekter og aktiviteter, der har fokus på børnenes kompetencer, mentale og fysiske robusthed.
 • CBS Case Competition er en årlig case competition for bachelorstuderende. Missionen er bl.a. at bringe den erhvervsmæssige virkelighed tættere på de studerende igennem case-løsning og igennem en eksponering overfor Danmarks førende virksomheder og erhvervsfolk.
 • CEPOS, Center for Politiske Studier, er en uafhængig tænketank, som arbejder for øget vækst, velstand og konkurrenceevne.
 • Copenhagen International School. Hempel Fonden yder støtte til opførelsen af den nye internationale skole i Nordhavn, København.
 • Danmark-Amerika Fondets arbejde med udveksling af studerende mellem Danmark og USA. Fondets formål er at muliggøre kompetencegivende ophold i USA til unge talentfulde danskere, der kan fremme vidensniveauet i Danmark både akademisk, kulturelt og forretningsmæssigt.
 • Danish Maritime Days, et årligt topmøde der skal samle den internationale maritime verden i København. Flagskibsarrangementet er en high-level konference, Danish Maritime Forum.
 • Danner, som er en humanitær organisation, der arbejder for at stoppe vold i nære relationer.
 • Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Epilepsiforeningen tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk, informatører og støtte til forskning.
 • Danske Hospitalsklovne, en velgørende forening som betaler hospitalsklovnes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark.
 • Foreningen Barndrømmens arbejde med økonomisk svagt stillede børn i Danmark. Foreningens ønske er at berige målgruppen med kulturoplevelser, goder og følelsen af at være socialt inkluderet.
 • Foreningen Danske DøvBlinde, som iværksætter og gennemfører aktiviteter, der modvirker isolation og fastholder livsmodet for den enkelte og for hele gruppen af døvblinde.
 • Foreningen Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støttende samtaler til pårørende og efterladte, samt til unge og voksne med et misbrug eller en afhængighedsproblematik.
 • Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat organisation, som støtter op om enlige forsørgere i en særlig vanskelig situation.
 • Forælder Fondens arbejde for enlige forsørgere og deres børn. Fondens formål er at yde støtte til dem, der er alene med børn. Der gives rådgivning til den enlige forsørgers samlede sociale situation.
 • Frelsens Hær i Danmark driver blandt andet krisecentre, væresteder med bespisning, herberg, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, børnelejre, genbrugsbutikker, ældrecentre, kollegium samt meget mere.
 • Fødevarebanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark.
 • Grennessminde i Taastrup er et bo- arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige behov mellem 16 og 30 år. Der er skarpt fokus på omvendt inklusion, at alle Grennessminde unge skal lave noget, resten af samfundet meget gerne vil være med i.
 • Julemærkefonden. De fire Julemærkehjem hjælper hvert år ca. 700 børn til et bedre liv igennem et ophold på 10 uger. 
 • Kofoeds Skoles arbejde for socialt udsatte mennesker i Danmark. Skolen yder hjælp til selvhjælp og støtter eleverne i at ændre livsbane.
 • Make-A-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde. 
 • Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge forsørgere og voldsudsatte kvinder og børn.
 • Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Røde Kors hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af jorden.
 • Scleroseforeningens arbejde for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
 • Venture Cup’s Startup Mentor Program. Mentorprogrammet bliver et af hovedelementerne i Venture Cup. Visionen er at danne det største mentorprogram for unge iværksættere i Danmark og bringe store ideer og værdifuld erfaring sammen.
 • Aarhus Case Competition er en årlig case competition for nordiske studerende, som giver de studerende mulighed for at opnå kompetencer, der er med til at udvikle fremtidens medarbejdere og ledere.
 • Aarhus Symposium. Hovedformålet med dette årlige arrangement er at styrke integrationen mellem de studerende på Aarhus Universitet og centrale beslutningstagere i samfund og erhvervsliv.

Endvidere donerer Hempel Fonden maling til vedligeholdelse af Museumsskibet Fregatten Jylland.