Andre donationer

Udover støtte til projekter for børn i nød og til forskning i miljømæssigt bæredygtige teknologier donerer Hempel Fonden midler til en lang række formål. Læs mere her: 

Mary Fonden

I Danmark er vi driftspartner for Mary Fonden, en velgørende fond stiftet af H. K. H. Kronprinsesse Mary.

Det Kongelige Teater

Hempel Fonden støtter Det Kongelige Teater med et større årligt beløb til produktion af opera, ballet og skuespil m.v.

Hempel Kollegiet, DTU

Hempel Kollegiet, DTU kan tilbyde 200 boliger til danske og internationale studerende på Lyngby Campus