Vores historie

I juli 1915, blev den 21-årige Jørgen Christian (J.C.) Hempel Danmarks yngste grosserer, da han etablerede J.C. Hempel´s Skibsfarve-Fabrik, som senere blev til Hempel Koncernen. For at sikre en sund fremtid for Hempel Koncernen og tilhørende selskaber overførte J.C. Hempel i 1948 alle sine aktier til Hempel Fonden. I dag er Hempel Fonden stadig eneaktionær i Hempel Koncernen.

J.C. Hempel var mere end en dygtig forretningsmand. Han blev også anset for at være en visionær tænker. Foruden at grundlægge Hempel Fonden var han en af de første virksomhedsejere i Danmark, som tilbød personalegoder. Han følte en forpligtelse over for sine medarbejdere og var oprigtigt optaget af, at de mennesker, han var omgivet af, havde det godt.

J.C. Hempel værdsatte sine medarbejdere og huskede altid på at lykønske dem personligt med deres bedrifter, jubilæer og andre vigtige begivenheder i deres liv. Han havde en stærk tro på det værdifulde i at skabe en god samarbejdsånd i Hempel.

Det er denne ånd, der kendetegner Hempel Fonden. J.C. Hempel døde i 1986, men Hempel Fonden er stadig præget af hans filosofier og tanker.