Hempels Medarbejderfond

Sådan søger du Hempels Medarbejderfonde

I 2017 er der stiftet en ny Hempels Medarbejderfond som supplement til den eksisterende og støtte kan blive tildelt fra enten fonden fra 1954 (CVR.nr. 74697712) eller den nye Hempels Medarbejderfond af 2017 (CVR.nr. 38652508). Du søger automatisk begge fonde ved at sende din ansøgning til e-mailadressen employee.foundation@hempel.com.

Hempels Medarbejderfonde støtter Hempel-medarbejdere og deres familie i tilfælde af uforskyldt nød samt støtte til videregående uddannelse til børn af Hempel-medarbejdere.

 

Ansøgningen skal opfylde følgende standardkrav før, den kan drøftes i bestyrelsen:

  1. Ansøgningen skal indeholde et personligt brev, hvori ansøger forklarer, hvilket formål der søges støtte til
  2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at formålet, som støtten vedrører, er aktuelt (fx udtalelse fra fagperson, bekræftelse på at ansøger er tilknyttet en uddannelsesinstitution etc.)
  3. Ansøgningen skal indeholde et budget, hvori det tydeligt fremgår, hvilket beløb der specifikt søges om 
  4. Ansøgningen skal være tilknyttet en reference fra Hempelkoncernen, som kan bekræfte, at ansøger er ansat i Hempel eller barn af ansat i Hempel
  5. Ansøgningen skal indeholde bankoplysninger samt CPR-nr. på ansøger
  6. Ansøgningen skal sendes i filformatet PDF

Ønsker du at søge støtte, bedes du sende din ansøgning til ovenstående e-mailadresse.

 

Sådan behandler Hempels Medarbejderfonde dine oplysninger

Ved at søge Hempels Medarbejderfonde samtykker du til fondenes registrering og behandling af personoplysningerne angivet i din ansøgning (jf. Persondataforordningen af 2016). Samtykket kan altid trækkes tilbage, og du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, som fondene har registreret om dig. Fondene benytter oplysningerne til brug for behandling af din ansøgning samt til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og tildelt støtte.

Fondene opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovennævnte formål, hvorefter de slettes.

Fondene er efter skattelovgivningen forpligtet til at indberette oplysninger om tildelt støtte til SKAT for danske skattepligtige. Indberetning til SKAT sker på baggrund af dit CPR-nummer. Fondene videregiver ikke herudover dine personoplysninger til tredjepart.