Årsrapport

Hovedpunkter fra Hempel Fondens årsrapport for 2017:

  • Fondens omsætning udgjorde EUR 1,85 mio. 
  • Fondens resultat udgjorde EUR 50 mio. 
  • Fondens egenkapital udgjorde EUR 715 mio. ultimo 2017.
  • Fondens uddelinger udgjorde EUR 19,7 mio. 

Læs mere om udviklingen i Hempel Fonden i Årsrapport 2017.

Læs rapporten online
Download rapporten som PDF

 

Læs mere om udviklingen i Hempel A/S Koncernen i Årsrapport 2017.

Læs rapporten online
Download rapporten som PDF