Vores strategi for almennyttige uddelinger

I Hempel Fonden støtter vi projekter dels på eget initiativ som strategisk partner og dels på baggrund af ansøgninger som mindre aktiv donor.

Vores mål er at gøre størst mulig forskel med vores ressourcer

For at nå vores mål har vi opdelt vores strategi i to.

En strategisk del, hvor vi arbejder katalytisk i partnerskaber med højt specialiserede organisationer for at løse specifikke problemer inden for:

Uddannelse:

Vi ønsker at give børn, der lever i fattigdom, mulighed for at lære, så de kan realisere deres potentiale

Forskning:

Vi ønsker at gøre coating mere effektivt og mere miljømæssig bæredygtigt

Et tredje strategisk fokusområde forventes udviklet i 2018 inden for miljømæssig bæredygtighed.

Den anden del af vores uddelingsstrategi består af filantropiske donationer på baggrund af ansøgninger til organisationer, der udviser særligt prisværdigt initiativ. Det kan være meget svært for organisationer at finansiere deres gode ideer. Derfor støtter vi en række initiativer, der skaber positive forandringer - primært inden for:

  • Social inklusion af sårbare børn og unge i Danmark og Grønland
  • Aktiviteter på vandet i Danmark
  • Støtte til talentfulde individer inden for kunst, kultur og iværksætteri

Læs mere om hvilke initiativer, vi støtter.