Ansøgning om støtte

HVORDAN SØGES HEMPEL FONDEN

Hempel Fonden kan søges hele året, og ansøgningerne modtages løbende og behandles på bestyrelsens legatkomitémøder 4 gange om året.

Ansøgninger til Hempel Fonden sendes via et digitalt ansøgningsskema, som beskrives nedenfor.   

                                                   

OPRET BRUGER

Det er kun muligt at søge Hempel Fonden på baggrund af et CVR nummer, men du kan enten oprette en bruger med NemID medarbejdersignatur eller personligt NemID.

 

Opret bruger med NemID medarbejdersignatur

Oprettes brugeren med NemID medarbejdersignatur, kan du søge Hempel Fonden på vegne af en virksomhed, forening, organisation mv. Din ansøgning er hermed automatisk tilknyttet den forening/virksomhed/organisation, som NemID medarbejdersignaturen tilhører.

Under brugeroplysningerne udfylder du felterne med dine egne kontaktoplysninger, men længere fremme i ansøgningsskemaet udfyldes oplysninger på den formelle ansøger (forening, virksomhed, organisation mv.), og herefter sendes alle mails fra Fonden vedrørende ansøgningen til den formelle ansøgers mailadresse eller den mailadresse, der vælges.

 

Opret bruger med personligt NemID

Oprettes brugeren med personligt NemID, vil ansøgningen være knyttet på dig som person, men her skal du længere fremme i ansøgningsskemaet vælge, at du søger på vegne af en anden – forening, virksomhed, organisation mv. og udfylde oplysningerne herpå.

 

OPRET OG UDFYLD ANSØGNINGEN

Opret en ansøgning ved at vælge et formål, og udfyld herefter alle felterne. Nogle af felterne er obligatoriske og er markeret med * hvilket betyder, at systemet, inden du indsender ansøgning, vil kræve oplysningerne. Der vil ligeledes være nogle dokumenter, der er obligatoriske, som skal uploades som bilag fx projektbeskrivelse, projektbudget og finansieringsplan. Dokumenter kan uploades som PDF, JPG eller PNG filer på maks. 20 MB.

Det vil altid være muligt at bevæge sig mellem de forskellige ansøgningsdele, og du behøver ikke at udfylde hele ansøgningen på én gang, for så længe du ikke har indsendt din ansøgning, kan du ændre og tilføje.

 

INDSEND ANSØGNING

Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en bekræftelse til den mailadresse, der er oplyst under den formelle ansøger.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller problemer med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Fonden på hempel@hempelfoundation.com eller tlf. 45 27 30 74.

 

HVAD STØTTER FONDEN VIA ANSØGNINGER

Hempel Fonden støtter organisationer og gode projekter, som aktivt arbejder for at gøre en forskel, særligt inden for nedenstående områder:

 

1) Hjælp til- og social inklusion af udsatte børn og unge i Danmark og Grønland

Hempel Fonden støtter institutioner og organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning mm., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn.


2) Aktiviteter på vandet i Danmark

Hempel Fonden støtter projekter og institutioner, der direkte skaber aktiviteter på danske farvande, dog ikke på klubniveau. Vi støtter desuden danske skibe, som har historisk betydning eller et socialt fokus.

 
3) Initiativer der fremmer talenter inden for kunst, kultur og iværksætteri

Hempel Fonden støtter initiativer, der fremmer de dygtigste inden for kunst, kultur og iværksætteri. Vi støtter, at talentfulde studerende bliver iværksættere samt projekter, der har til formål at udvikle forskellige områder inden for kunst og kultur.

 

HVAD STØTTES IKKE VIA ANSØGNINGER

• Enkeltpersoners underhold, rejser, studieophold eller studielegater
• Længerevarende driftsstøtte
• Oplagte offentlige opgaver
• Partipolitiske formål
• Projekter der er afsluttet
• Religiøse formål
• Forskning
• Indspilning og udgivelse af musik, film og tv samt bøger
• Enkeltstående koncerter, messer mm.
• Enkelte sportsklubber

 

Hempel Fonden modtager hvert år et stort antal ansøgninger, og derfor har vi ikke mulighed for at give begrundelse for afslag.

Ansøgninger modtages løbende og behandles på Fondens legatkomitémøder, der afholdes 4 gange årligt.

 

ANSØG HEMPEL FONDEN

Søg gennem ansøgningssystemet her.

 

 HEMPELS MEDARBEJDERFOND

Ansøgere, der ønsker at søge Hempels Medarbejderfond bedes kontakte Hempel Fondens sekretariat på employee.foundation@hempel.com.