Det giver mening

Velkommen til Hempel Fondens hjemmeside, hvor der er mulighed for at få relevante oplysninger om Hempel Fonden, Fondens rolle som ejer af Hempel A/S og dermed hele Hempel Koncernen, samt om hvordan vi støtter almennyttige og velgørende formål rundt
om i verden.

Som ejer af en global virksomhed har vi i Hempel Fonden også et globalt ansvar. Det tager vi alvorligt - både i den måde vi driver Hempel Koncernen på og i tildelingen af vores donationer. Derfor ser vi en klar og meningsfuld sammenhæng mellem at levere innovative malingsløsninger til verdensmarkedet og at støtte uddannelse til underpriviligerede børn rundt om i verden - Læs mere

Hempel Gruppen

Førende leverandør af malingsløsninger beskyttet mod naturens nedbrydning.

Uddannelse til Børn i Nød

Hempel Fonden støtter børns uddannelse for at sikre dem en bedre fremtid.

Forskning i Miljømæssig Bæredygtig Teknologi

Bæredygtig udvikling inden for malingindustrien støttes af Hempel Fonden.